Längtar du efter ett lugnare livstempo och mer tid över till det du verkligen vill göra och mår bra av? Flera Värmlandskommuner erbjuder just den möjligheten eftersom det i Värmland är fullt möjligt att bo billigare än i storstäderna men ändå har tillgång till en bra och varierad arbetsmarknad. Kil, Sunne och Torsby är några exempel på värmlandskommuner där du kan välja mellan att bo centralt eller lite utanför tätorten och ha naturen alldeles runt knuten. Vill du ha nära till, eller bo i, en större stad är Karlstad kommun eller Hammarö kommun bra alternativ. Sola skiner oavsett var i Värmland du väljer att bosätta dig i.

Karlstad är en av flera attraktiva värmlandskommuner

Värmlandskommuner i Fryksdalen

Selma Lagerlöf skrev om Lövens långa sjö i romanen Gösta Berlings saga. Lövens förebild är sjön Fryken som sträcker sig från Kil i söder till Torsby i norr. Runt sjön hittar man tre värmlandskommuner: Kil, Sunne och Torsby. Kommuner och tätorter som kombinerar företagsanda med avkoppling och naturupplevelser. Kil är den största av kommunerna och är en viktig järnvägsknutpunkt med spår i fem olika riktningar. Med en välutvecklad infrastruktur och ett bra geografiskt läge mellan storstadsregionerna Göteborg, Oslo och Stockholm, har Kil alla möjligheter för ett aktivt näringsliv. Kommunen är en utpräglad småföretagarkommun och har både bredd och spridning mellan branscherna. Flera av ortens småföretagare verkar också internationellt.

Mellan Kil och Torsby, där Fryken är som smalast ligger tätorten Sunne. Med sju mil till Karlstad och goda pendlingsmöjligheter med rälsbussarna på Fryksdalsbanan, är det inga som helst problem att bo i pittoreska Sunne och pendla till arbetet i Karlstad. Turismen är en stor del av näringslivet i kommunen men här finns också förpackningsindustri och en välrenommerad utbildning mot grafisk formgivning. Här finns alla möjligheter att förena arbete, kultur och friluftsliv. Torsby är idrottens kommun med Sveriges första skidtunnel. Varje år vallfärdar tusentals bilentusiaster till kommunen för att se Sweden Rally. Dessa tre värmlandskommuner ligger dessutom nära Norge som också kan erbjuda möjligheter inom arbete och friluftsliv.

Kultur och historia

Residensstaden Karlstad ligger på Klarälvens deltaområde vid Vänerns norra strand. Karlstad och Kristinehamn är två värmlandskommuner med militär anknytning. Den militära verksamheten är flyttad från Karlstad till Kristinehamn medan Totalförsvarets rekryteringsmyndighet finns kvar i Karlstad. Redan under vikingatiden var Karlstad, eller Tingvalla som vikingarna kallade det, en viktigt handelsplats och kanske är det därför som Konsumentverket omlokaliserades till staden. Värmland brukar kallas för skaldernas landskap och en av de mest uppskattade som har verkat i stan är Gustav Fröding. Nils Ferlin, Zarah Leander och inte minst den välkände och hyllade konstnären, författaren och tv-programledaren Lars Lerin har alla sina rötter i Värmland.

Kultur löper som en röd tråd genom flera värmlandskommuner. Hammarö, som är grannkommun till Karlstad är inget undantag. Här finns en gediget kulturarv från forntiden. På Hammarö finns Hovlanda stenen, en av Värmlands kända och bevarade runstenar, som är daterad till omkring år 1025. På stenen går det att läsa om en viking som fallit i strid. Eftersom runorna är ristade med norsk runstil tror man att vikingen föll i strid någonstans västerut. Vid Hammars udde finns det även en forntida domarring och kommunen har också flera forntida gravhögar.

Centralt och långt bort

Sola i Karlstad är en slogan som många icke värmlänningar känner till. Vänlighet och ett glatt humör är ett kännetecken för många invånare i ovan nämnda värmlandskommuner. Landskapet präglas av friluftsliv, företagsanda, kultur och kulturarv. Det är inte helt ovanligt att den som besöker en eller flera värmlandskommuner som turist, så småningom blir bofast i länet. Värmland har massor att erbjuda och här finns alla möjligheter för den som vill skapa ett lugnare livstempo och komma närmare naturen. Kanske är det någonstans i Fryksdalen eller i de djupa värmländska skogarna som du hittar det du söker. I Värmland kan du vara mitt ute i obygden samtidigt som du har nära till allt.